Xe nâng hàng Komatsu

Xe nâng người Haulotte

Dịch vụ khác

Phụ tùng xe nâng Komatsu

thông tin liên hệ
Huỳnh Văn Lào

0908 577 454 - 0985 677241

Xe nâng dầu Komatsu

Xe nâng dầu Diesel  Komatsu 6 tấn - 25 tấn
Xe nâng dầu Diesel Komatsu 6 tấn - 25 tấn
Xe nâng dầu Diesel Komatsu 1 tấn - 3,5 tấn
Xe nâng dầu Diesel Komatsu 1 tấn - 3,5 tấn
Xe nâng dầu Diesel komatsu 3,5 tấn - 5 tấn
Xe nâng dầu Diesel komatsu 3,5 tấn - 5 tấn